Welsh Language Policy

Mae Clwb Gwasanaethau Unedig Machen wedi ymuno ag ymgyrch Comisiynydd Y Gymraeg #DefnyddiaDyGymraeg achos da ni eisiau cefnogi pobl ein cymuned i ddefnyddio’r Gymraeg. Gwyliwch ein fideo i weld sut rydyn ni’n cefnogi siaradwyr rhugl a dysgwyr yn ein clwb.

The United Services Club Machen has recently joined the Welsh Language Commissioner’s campaign #DefnyddiaDyGymraeg or ‘Use your Welsh’ because we want to support people in our community to use Welsh. Check out our video to see how we support Welsh speakers and learners at our club.

Read the Full Policy on our Policies Page.